pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Budynek szkoły


Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz


pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawowym założeniem naszego programu nauczania jest nauka języka polskiego oraz pielęgnowanie kultury i tradycji wśród dzieci pochodzących z rodzin polskich emigrantów.

Id obrazka 7Przedszkole:
Grupa przedszkolna to 3 latki i 4 latki.
Głównym celem grupy przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju przedszkolaka w sposób jak najbardziej przyjazny. Nauczanie opiera się głównie na zabawie, w którą wplecione są zajęcia z muzyki, plastyki. Maluchy mają pierwszy kontakt z językiem polskim poprzez słuchanie polskich bajek, wierszykow i śpiewanie piosenek. Najistotniejsze jest, aby dziecko czuło się bezpiecznie i miało dobry pierwszy kontakt ze środowiskiem szkolnym.

Zerówka:
Uczniowie zaczynają poznawać polski alfabet. Uczą się poprawnej wymowy polskich liter i stawiają pierwsze kroki w czytaniu. W tym wieku dziecko ma szansę poznać słownictwo z zakresu tematyki jemu najbliższej (jak moje ciało, miejsce zamieszkania, rodzina, dom, pomieszczenia domu, najbliższa okolica, park, plac zabaw, stosunki przestrzenne, koledzy, kolory, figury, kształty i wzory). Kontakt z językiem polskim pogłębiają poprzez poznawanie polskich tradycji, słuchanie baśni i opowiadań oraz naukę piosenek i wierszy polskich.

Klasy I do IV:
Podczas pierwszych czterech lat szkoły podstawowej uczniowie poznają cały alfabet i uczą się poprawnego czytania oraz pisania. W dalszym ciągu jest wzbogacane słownictwo w dziedzinach znanych dzieciom. Po ukończeniu tego etapu uczniowie powinny już pisać i czytać po polsku. Wypowiedzi ucznów stają się bardziej samodzielne, rozbudowane. Czytanie jest płynne, uczeń rozumie treść przeczytanego tekstu. Wprowadzane są, a następnie utrwalane proste zasady ortograficzne.

Id obrazka 6Klasy V do VIII:
Oprócz języka polskiego program w tych klasach obejmuje również historię i geografię Polski.
Uczniowie poznają polską literaturę, rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz komunikowania się w różnych sytuacjach. Doskonalą sprawność pisania. Poznają krainy geograficzne ojczyzny ich rodziców i dziadków. Odbywają też podróż do przeszłości – tej z czasów pierwszych Piastów, po czasy współczesne.

Klasy języka polskiego jako obcego (BL):
Mają za zadanie przybliżenie języka przodków dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych i nieużywającym polskiego na co dzień. Program BL jest pomyślany rownież z myślą o osobach, które z różnych życiowych powodów pragną nauczyć się języka polskiego.
Istnieją klasy dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych (np. rodziców, kuzynów itd...)
Oprócz metod i zagadnień typowych dla nauczania podstaw każdego obcego języka - zapoznajemy też uczniów z polskimi tradycjami, zwyczajami, elementami geografii i historii Polski.

Religia:
Nauka religii odbywa się na wszystkich poziomach. Program klas II i III przygotowuje uczniów do Sakramentów Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Program klas VII i VIII przygotowuje do Sakramentu Bierzmowania.

Nauka w naszej Akademii jest wielką przygodą. Nie ma czasu na nudę. Aktywne zajęcia pomagają lepiej zapamiętać opracowywany materiał, zachęcając uczniów do zabawy z językiem polskim.
Przykładamy ogromną wagę nie tylko do merytorycznej strony nauczania. Dbamy o ducha patriotycznego naszego młodego pokolenia, pokazujemy jak być dumnym z naszych tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego.
Strona Główna Strona Główna Nasza misja Patron Kronika/wydarzenia Ogłoszenia Sponsorzy Fundusz nagród i stypendiów Kontakt
Szkoła Program Kadra Galeria Kalendarz Odkryj atuty Akademii Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz
Uczniowie Zapisy Dyktanda Teksty ze słuchu Prace domowe
Kontakt Szkoła

Christian Liberty Academy
502 W Euclid Ave.
Arlington Heights, IL 60004

Betsy Ross Elementary School
680 N Schoenbeck Rd.
Prospect Heights, IL 60070

Biuro

2430 E Rand Rd., Suite B
Arlington Heights, IL 60004

847 430-6777
biuro@rutkiewicz.org

Strefa Rodzica

Aby uzyskać hasło prosimy kontaktować się z administracją / biurem.