pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Budynek szkoły


Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz


pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawowym założeniem naszego programu nauczania jest nauka języka polskiego oraz pielęgnowanie kultury i tradycji wśród dzieci pochodzących z rodzin polskich emigrantów.

Id obrazka 7Przedszkole:
Grupa przedszkolna to 3 latki i 4 latki.
Głównym celem grupy przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju przedszkolaka w sposób jak najbardziej przyjazny. Nauczanie opiera się głównie na zabawie, w którą wplecione są zajęcia z muzyki, plastyki. Maluchy mają pierwszy kontakt z językiem polskim poprzez słuchanie polskich bajek, wierszykow i śpiewanie piosenek. Najistotniejsze jest, aby dziecko czuło się bezpiecznie i miało dobry pierwszy kontakt ze środowiskiem szkolnym.

Zerówka:
Uczniowie zaczynają poznawać polski alfabet. Uczą się poprawnej wymowy polskich liter i stawiają pierwsze kroki w czytaniu. W tym wieku dziecko ma szansę poznać słownictwo z zakresu tematyki jemu najbliższej (jak moje ciało, miejsce zamieszkania, rodzina, dom, pomieszczenia domu, najbliższa okolica, park, plac zabaw, stosunki przestrzenne, koledzy, kolory, figury, kształty i wzory). Kontakt z językiem polskim pogłębiają poprzez poznawanie polskich tradycji, słuchanie baśni i opowiadań oraz naukę piosenek i wierszy polskich.

Klasy I do IV:
Podczas pierwszych czterech lat szkoły podstawowej uczniowie poznają cały alfabet i uczą się poprawnego czytania oraz pisania. W dalszym ciągu jest wzbogacane słownictwo w dziedzinach znanych dzieciom. Po ukończeniu tego etapu uczniowie powinny już pisać i czytać po polsku. Wypowiedzi ucznów stają się bardziej samodzielne, rozbudowane. Czytanie jest płynne, uczeń rozumie treść przeczytanego tekstu. Wprowadzane są, a następnie utrwalane proste zasady ortograficzne.

Id obrazka 6Klasy V do VIII:
Oprócz języka polskiego program w tych klasach obejmuje również historię i geografię Polski.
Uczniowie poznają polską literaturę, rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz komunikowania się w różnych sytuacjach. Doskonalą sprawność pisania. Poznają krainy geograficzne ojczyzny ich rodziców i dziadków. Odbywają też podróż do przeszłości – tej z czasów pierwszych Piastów, po czasy współczesne.

Klasy języka polskiego jako obcego (BL):
Mają za zadanie przybliżenie języka przodków dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych i nieużywającym polskiego na co dzień. Program BL jest pomyślany rownież z myślą o osobach, które z różnych życiowych powodów pragną nauczyć się języka polskiego.
Istnieją klasy dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych (np. rodziców, kuzynów itd...)
Oprócz metod i zagadnień typowych dla nauczania podstaw każdego obcego języka - zapoznajemy też uczniów z polskimi tradycjami, zwyczajami, elementami geografii i historii Polski.

Religia:
Nauka religii odbywa się na wszystkich poziomach. Program klas II i III przygotowuje uczniów do Sakramentów Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Program klas VII i VIII przygotowuje do Sakramentu Bierzmowania.

Nauka w naszej Akademii jest wielką przygodą. Nie ma czasu na nudę. Aktywne zajęcia pomagają lepiej zapamiętać opracowywany materiał, zachęcając uczniów do zabawy z językiem polskim.
Przykładamy ogromną wagę nie tylko do merytorycznej strony nauczania. Dbamy o ducha patriotycznego naszego młodego pokolenia, pokazujemy jak być dumnym z naszych tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego.
Strona Główna Strona Główna Nasza misja Patron Kronika/wydarzenia Ogłoszenia Sponsorzy Fundusz nagród i stypendiów Kontakt
Szkoła Program Kursy Zawodowe Dla Dorosłych Kadra Galeria Kalendarz Odkryj atuty Akademii Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz
Uczniowie Zapisy Dyktanda Teksty ze słuchu Prace domowe
Kontakt Szkoła

Betsy Ross Elementary School
700 N Schoenbeck Rd.
Prospect Heights, IL 60070
Wejście: 680 N Schoenbeck Rd.
GPS: [Google Maps]

Biuro

2430 E Rand Rd., Suite B
Arlington Heights, IL 60004

847 430-6777
biuro@rutkiewicz.org

Strefa Rodzica

Aby uzyskać hasło prosimy kontaktować się z administracją / biurem.