pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Budynek szkoły


Akademia Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz


pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ZAPISY na nowy 2024/2025 rok szkolny.

Id obrazka 19

UWAGA!

W roku szkolnym 2024/25 szkoła oferuje:

KLASY SOBOTNIE (CLA)
PIERWSZA ZMIANA w godz. od 9:00 do 12:30:
klasy przedszkolne, szkoła podstawowa, liceum.
Klasy z lierką A

PIERWSA ZMIANA w godz. od 9:00 do 12:30: (BETSY ROSS)
klasy przedszkolne, szkoła podstawowa.
Klasy z lierką C

KLASY PIĄTKOWE(CLA) w godz. od 17:00 do 20:30
klasy przedszkolne, szkoła podstawowa, liceum.
Klasy z lierką P

Przy zapisie nowego ucznia lub przepisaniu obecnego ucznia na nowy 2024/25 rok szkolny konieczna jest minimalna wpłata $300.00 (czek lub gotówka) OD DZIECKA oraz wypełnienie poniższego formularza, a w klasach sakramentalnych ksero kopia Aktu Chrztu (we wrześniu). Pozostałą sumę należy dopłacić do końca sierpnia w dowolnych ratach. Po tym terminue rozłożenie opłaty na raty spowoduje dopisanie do rachunku dziecka $40.00.

Zniżka za wczesny zapis wynosi $35.00 (dotyczy tylko uczniów chodzących już do naszej szkoły) i jest dodawana do rachunku TYLKO W MARCU.

Opłata szkolna powinna być uzupełniona w ciągu 5 miesięcy(licząc od marca).
Po tym terminie, w razie niedopłaty, zniżka zostanie zlikwidowana.

Rodzicom naszych uczniów przypominamy o $50 bonusie za każdego poleconego nowego ucznia.


Formularz powinien być:

Opłaty

- roczna opłata członkowska dziecka wynosi $610 (religia włączona)
- drugie dziecko z rodziny - zniżka $125
- trzecie i kolejne dziecko z rodziny - zniżka $225
- zwrotny depozyt $60 na dyżur rodziców (jeden depozyt na rodzinę, wymagane min. 2 dni dyżurów w rodzinie z jednym dzieckiem i 3 dyżury w rodzinie z dwojgiem lub więcej dzieci,
- książki (będą do kupienia w biurze szkoły 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego)
- opłata administracyjna $110 od każdego dziecka
- opłata do Archidiecezji (licencja) $5 od dziecka - w klasach z nauką religii.

Zniżki

Oprócz zniżek za drugie, trzecie i kolejne dziecko szkoła oferuje $50 zniżki dla obecnego ucznia (który uczęszczał przynajmniej 1 rok do naszej szkoły) za polecenie nowego ucznia.

Sposób zapisów
 1. Osobiście w szkole:
  - w piątki w godzinach od 17:15pm do 20:00,
  - w soboty w godzinach od 9:15-12:00.
 2. Zapisy drogą elektroniczną - wysyłając emailem formularz zapisów na adres biuro@rutkiewicz.org . Opłatę można wysłać pocztą, elektronicznie-korzystając z quick pay by Zelle (<a href="mailto:administration@rutkiewicz.org">administration@rutkiewicz.org</a>) bądź dostarczyć do biura szkoły w ciągu 10 dni.
  Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w tym terminie to dziecko zostanie skreślone z listy uczniów Akademii.
 3. Osobiście w biurze szkoły po uprzednim umówieniu pod numerem 847 430-6777.
 4. Drogą pocztową - wysyłając wypełniony i podpisany formularz wraz z czekiem (minimalna wpłata $300.00 na adres biura:
  Wanda Rutkiewicz Academy
  2430 E Rand Rd., Suite B
  Arlington Heights, IL 60004
  [url=https://maps.google.com/?q=2430 E Rand Rd., Suite B Arlington Heights, IL 60004]Mapa dojazdu[/url]

  Adresy szkół, gdzie odbywają się zajęcia: (to nie są adresy do korespondencji)

  Christian Liberty Academy
  502 W. Euclid Ave.
  Arlington Hts., IL. 60004

  Betsy Ross Elementary School
  680 N Schoenbeck Rd.
  Prospect Heights, IL 60070

  Kontaktowy numer telefonu: 847 430-6777
  lub e-mail: biuro@rutkiewicz.org

Elektroniczny dziennik, elektroniczne rachunki, elektroniczny system powiadomień i kontaktów z rodzicami

Z dumą informujemy, że nasza szkoła posiada nowoczesny - całkowicie elektroniczny system: do rachunków, który eliminuje zużycie papieru, elektroniczny dziennik dla ułatwienia i uwidocznienia postępów w nauce dzieci oraz elektroniczny system do powiadomień i kontaktów z rodzicami. Rachunki są wysyłane automatycznie e-mailem oraz tekstem na telefony komórkowe. Wszyscy rodzice po zapisaniu dziecka do szkoły dostają unikatowe hasło dostępu do wszystkich informacji szkolnych: rachunków, postępów w nauce i ocen dziecka, wewnętrznych ogłoszeń. Przy użyciu tego systemu można skontaktować się administracją szkoły i nauczycielami. System jest również doskonałym narzędziem do komunikacji w razie nagłych zajść, np. odwołanych zajęć z powodów pogodowych.

Zapisy są do wszystkich klas według wieku oraz poziomu wiedzy i języka polskiego:
Strona Główna Strona Główna Nasza misja Patron Kronika/wydarzenia Ogłoszenia Sponsorzy Fundusz nagród i stypendiów Kontakt
Szkoła Program Kadra Galeria Kalendarz Odkryj atuty Akademii Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz
Uczniowie Zapisy Dyktanda Teksty ze słuchu Prace domowe
Kontakt Szkoła

Christian Liberty Academy
502 W Euclid Ave.
Arlington Heights, IL 60004

Betsy Ross Elementary School
680 N Schoenbeck Rd.
Prospect Heights, IL 60070

Biuro

2430 E Rand Rd., Suite B
Arlington Heights, IL 60004

847 430-6777
biuro@rutkiewicz.org

Strefa Rodzica

Aby uzyskać hasło prosimy kontaktować się z administracją / biurem.